HUZUPP je dao komentar na prijedlog izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova (ZRS)

Ministarstvo socijalne politike i mladih pokrenulo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom izrade nacrta Zakona o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova (ZRS) s Konačnim prijedlogom zakona u razdoblju od 23. veljače do 23. ožujka 2016. godine.

Članice Odbora za legislativu HUZUPP-a su, neovisno o prijedlogu koji je stavljen na raspravu, otvorile pitanje izmjene odredbe članka 15. stavka 2. ZRS-a, u kojoj je propisuje obveza političkih stranaka i drugih predlagatelja da na svoje izborne liste stave najmanje 40% podzastupljenog spola. 

Nepreciznost i nejasnost ove odredbe dovela je do njezinih različitih tumačenja i suprotstavljenih stajališta pa čak i do prijepora između relevantnih državnih institucija kao što je aktualni prijepor između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ustavnog suda.

Udruga smatra kako naprijed navedeno tumačenje trpi opravdane kritike te prema pravnom stajalištu udruge obveza poštivanja kvote od 40% zastupljenosti nije bila odgođena posljednjom rečenicom toga članka, već je posljednja rečenica uspostavljala dodatnu obvezu da se povećanje podzastupljenog spola prigodom trećih redovitih izbora treba postići do razine ukupnog sudjelovanja u stanovništvu RH.

Stoga Udruga u svojem komentaru predlaže da se briše zadnja rečenicu čl. 15. st. 2. ZRS-a tako da on glasi:

2) U cilju provedbe stavka 1. ovoga članka političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji pri utvrđivanju izbornih lista dužni su uvoditi posebne mjere na način da zastupljenost muškaraca i žena na listama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, članova u predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članova u Europski parlament ne bude osjetno neuravnotežena, sukladno članku 12. stavku 3. ovoga Zakona.

Cijeli tekst Komentara HUZUPP-a na Konačni prijedlog zakona možete naći ovdje.

Kontakt info

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji

Postani clan

Postani članica

Dobrodošli ste

Klikni dolje, ispuni pristupnicu i postani članica!

Pridruži se