Tko može biti članica?

Udruga ima redovne i počasne članove.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

 

Počasnim članovima udruge mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile udrugu i/ili pravnu struku općenito. O primanju u počasno članstvo odlučuje skupština udruge na prijedlog uprave ili najmanje 10% članova udruge.

 

Broj članova udruge je neograničen.

 

Članstvo u udruzi stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi tajnik udruge. Članovi udruge plaćaju godišnju članarinu, o čijoj visini odlučuje skupština. Članarina za 2015. je određena u iznosu od 200 kn.

Postani clan

Postani članica

Dobrodošli ste

Klikni dolje, ispuni pristupnicu i postani članica!

Pridruži se